Zvani un ziņas bez GSM vai WiFi, vai skolas katastrofas

Zvani un ziņas bez GSM vai wifi Kā jūs zināt, lai divi telefoni sazinātos, mums ir nepieciešams mobilais tīkls vai Wi-Fi interneta savienojums. Bet ko mēs darām dabas katastrofas gadījumā, kad vairs nepastāv mobilie tīkli un internets? Vai varbūt mēs vēlamies sazināties ar tālruņiem, kas tieši savienoti ar skolu. Par laimi, ir komunikācijas risinājumi. [Lasīt vairāk ...]