Zvani un ziņas bez GSM vai WiFi, vai skolas katastrofas

Zvani un ziņas bez GSM vai wifi Kā zināms, lai divi tālruņi varētu sazināties, mums ir nepieciešams mobilais tīkls vai wifi interneta savienojums. Bet ko mēs darām dabas katastrofas gadījumā, kad mobilie tīkli un internets vairs nepastāv? Vai varbūt mēs vēlamies sazināties ar tālruņiem, kas savienoti tieši ar skolu. Par laimi ir saziņas risinājumi ... [Lasīt vairāk ...]