Ideāls Wi-Fi maršrutētāja bezvadu mājas kartes atrašanās vieta

Ideāls Wi-Fi maršrutētāja bezvadu mājas kartes atrašanās vieta
4.7 (17) 94.12%

Ideāls Wi-Fi maršrutētāja bezvadu mājas kartes atrašanās vieta

Ideāls Wi-Fi maršrutētāja bezvadu mājas kartes atrašanās vieta
Neatkarīgi no tā, cik spēcīgs ir Wi-Fi maršrutētājs, nekad nešķiet, ka mums ir ideāls signāls visā mājā vai uz terases.
Vājš signāls ir jūtams, ja mums ir sienas no dzelzsbetona vai biezas ķieģeļiem. Tajā pašā laikā signāls kļūst vājš, kad maršrutētājs atrodas aiz sienas un signāls nav perpendikulārs sienai, tad signāls praktiski ričo, bet tikai sīka daļa iet caur sienu.
Svarīgi zināt:
Wi-Fi signāla ātrums un maksimālais attālums tiek mērīts ražotāja atvērtā laukā.

Wi-Fi vājo signālu risinājumi!

Risinājumi ir daudzi, sākot no diapazona līdz atkārtošanai, mums ir izvēle. Vienīgais ir tas, ka pirms mēs veicam jebkuru darbību, mums ir jāzina, kā mēs runājam par signālu visās dzīvokļa, mājas, terases un / vai pagalma jomās.

Kā mēs varam noskaidrot, kas [...]